EU Projekty

Projekty spolufinancované EU

Probíhající projekty

“Vzdělávání v rámci OP JAK – Hotelová škola (Vršovická 43, Praha 10)”

Od 1. 11. 2022 do 30. 10. 2025 realizujeme projekt

“Vzdělávání v rámci OP JAK – Hotelová škola (Vršovická 43, Praha 10)”, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003692, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

INFORMACE O PROJEKTU ROZVOJ DEMOKRATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HŠ VRŠOVICKÁ

Registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001418

Od 1.3.2020 do 31.12.2022 realizujeme projekt s názvem Rozvoj demokratického vzdělávání na HŠ Vršovická. Cílem projektu je posílit demokratické prostředí v HŠ Vršovická prostřednictvím vzdělávání pedagogů, posílením průřezového tématu demokratická výchova.

NEJ 1. rocnikVasicka, NEJ 2. rocnikVasicka, NEJ 3. rocnikVasicka, NEJ 4. rocnikKuchynka, SPV 3. rocnikZikanova, SPV 4. rocnikZikanova, DEJ 1. rocnikKordacova, MAM 3. rocnikKosova, SPJ 1.rocnikRuzkova, SPJ 2. rocnikRuzkova, SPJ 3. rocnikKucerova, SPJ 4. rocnikKucerova, ZCR 2. rocnikKoulova, ANJ 1. rocnik_Urbanova, ANJ 2. rocnik_Mazalova, ANJ 3. rocnik_Masova, ANJ 4. rocnik_kolektiv

Ukončené projekty

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – HŠ VRŠOVICKÁ
V rámci tohoto projektu škola pořídila mobilní digitální technologie (tablety) pro znevýhodněné žáky.
Tato mobilní digitální zařízení škola dle potřeby a vlastního uvážení bude zapůjčovat žákům s cílem, aby měli k dispozici zařízení pro běžnou výuku i výuku distančním způsobem.

Prevence digitální propasti

PROJEKT PODPORA INKLUZE NA HOTELOVÉ ŠKOLE PRAHA 10 VRŠOVICKÁ

Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001986, Popis projektu

ORG / VS projektu* 2711986000361 / 2711986

Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 1. 2021

Datum ukončení realizace 31. 12. 2022

PROJEKT PODPORA INKLUZE NA HOTELOVÉ ŠKOLE PRAHA 10 VRŠOVICKÁ

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 Popis projektu

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HOTELOVÉ ŠKOLE VRŠOVICKÁ

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001059

V rámci projektu byla vybudována nová moderní cvičná kuchyně pro žáky Hotelové školy.

PROJEKT ŠABLONY II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015428

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HŠ VRŠOVICKÁ

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448. Doba realizace projektu: 1.5.2018 – 31.1.2019. Cílem projektu bylo zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků školy včetně rozvoje jejich digitálních kompetencí.

„Zkvalitnění jazykového vzdělávání v HŠ Vršovická 43, Praha 10″

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“

Hotelová škola se v letech 2018 a 2019 účastnila Projektu: “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony”, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.