Kontakty

 • HOTELOVÁ ŠKOLA, PRAHA 10, VRŠOVICKÁ 43
 • Vršovická 43
 • 101 00
 • Praha 10
  • IČ: 60 46 17 13              IZO : 000638552
  • ID datové schránky: 53wyint

Kontakty na vedení a správu školy

 • Zástupce ředitele:

 • Mgr. Helena Marková
 • tel. 778 528 255
 • MarkovaH@shs.cz
 • Zástupce ředitele pro ekonomický úsek:

 • Ing. Jana Majchráková
 • tel. 271 001 544
 • MajchrakovaJ@shs.cz
 • Asistentka ředitele:

 • Šárka Rysová, Dis.
 • tel. 271 001 531
 • RysovaS@shs.cz
 • Vedoucí marketingu:

 • Lukáš Hůlka
 • tel. 774 130 104
 • marketing@seo2.cz
 • Hospodářka školy:

Poradenské služby

 • Školní psycholog:

 • Mgr. Tien Nam Nguyen
 • tel. 271 001 552
 • NguyenT@shs.cz

Antikonfliktní tým

Antikonfliktní tým školy se zaměřuje na poradenskou, výchovnou a intervenční činnost v různých oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

 • Člen týmu (primární prevence drog):

 • Vladimír Zikán
 • tel. 271 001 557
 • ZikanV@shs.cz
 • Člen týmu (primární prevence šikany):

 • Mgr. Zikánová Barbora
 • tel. 271 001 538
 • ZikanovaB@shs.cz
 • Člen týmu (školní psycholog):

 • Mgr. Tien Nam Nguyen
 • tel. 271 001 552
 • NguyenT@shs.cz
 • Člen týmu:

 • Mgr. Zdeňka Urbanová
 • tel. 271 001 533
 • UrbanovaZ@shs.cz

Kontakty na učitele

 • Tabulku jmen učitelů naleznete zde
 • Telefon: 271 001 5xx, kde xx je linka do jednotlivých kabinetů
 • E-mail: PrijmeniJ@shs.cz, kde J je první písmeno jména učitele

Ústřední orgán státní správy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1
Tel. 234 811 111
http://www.msmt.cz

Zřizovatel školy

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže
Jungmannova 29/35
110 00 PRAHA 1
Tel. 236 005 201
http://skoly.praha-mesto.cz

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.