GDPR

Ochrana osobních údajů na Hotelové škole

Hotelová škola jako orgán veřejné moci a orgány zřízený na základě zákona, který plní zákonem stanovené úkoly a povinnosti vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 37) i § 14 návrhu zákona o ochraně osobních údajů má povinnost mít obsazenu roli pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Hotelové školy:

Mgr. Eva Šmídová, BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 tel.: 731 609 403 email: gdpr@bdo.cz

Informace o zpracování osobních údajů na Hotelové škole naleznete v kanceláři školy.

Analýza rizik a metodika

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.