Maturity

Milí maturanti!

Pravděpodobně již víte z médií, že od pondělí 11. 5. 2020 přechází výuka z distanční formy na formu konzultační. Od pondělí 11. 5.  2020 Vám vypisujeme nepovinné konzultace z maturitních předmětů, tj. CJL, druhý CIJ, ANJ, EKO. Tyto konzultace budou probíhat v budově školy pro každou třídu dva dny v týdnu od 9. 00 do 12.30 za mimořádných hygienických podmínek. Podrobný rozpis pro každou třídu je zveřejněn níže. Před prvním vstupem do budovy školy musí každý žák vyplnit Prohlášení. Pokud si ho nemůžete vytisknout, bude k dispozici u vchodu do budovy, kde Vám bude rovněž bezkontaktně změřena teplota. Školní jídelna bude zajišťovat jedno jídlo denně, které je možno od zítřka objednat na webu školy.

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů účastnit konzultací, omluvte svoji nepřítomnost u třídního učitele telefonicky či mailem.

Tato forma výuky bude probíhat do konce května 2020.

Mgr. Petr Vomela (ředitel školy)

 

Rozvrh konzultací pro 4. ročník v období od 11. 5. do 28. 5. 2020

 Pondělí Úterý Středa  Čtvrtek  
Třída
Učebna
2. – 3.
vyuč. hod.
4. – 5.
vyuč. hod.
2. – 3.
vyuč. hod.
4. – 5.
vyuč. hod.
2. – 3.
vyuč. hod.
4. – 5.
vyuč. hod.
 
2. – 3.
vyuč. hod.
4. – 5.
vyuč. hod.
 
4. A 1
č. 25
CJL/HmEKO/SkNEJ/TlANJ/Jč    
4. A 2
č. 26
EKO/SkCJL/HmANJ/KbNEJ/Tl    
4. B 1
č. 23
    NEJ/VsANJ/MšCJL/VčEKO/Šr
4. B 2
č. 35
    ITJ/SaANJ/MzEKO/ŠrCJL/Vč
4. C 1
č. 22
  CJL/HmEKO/Cj  ANJ/MzSPJ/Rů
4. C 2
č. 36
  EKO/CjCJL/Hm  ANJ/DaSPJ/Mt
4. D 1
č. 24
CJL/VaEKO/Am  SPJ/KuANJ/Ja  
4. D 2
č. 20
EKO/AmCJL/Va  SPJ/MtANJ/Sv  
4. E 1
č. 30
  EKO/SkCJL/JrFRJ/VlANJ/Jč  
4. E 2
č. 37
  CJL/JrEKO/SkRUJ/TsANJ/Kb  

Ve výše uvedeném období se žáci 4. ročníku mohou účastnit konzultací k maturitním předmětům za dodržování hygienických podmínek, které stanovilo MŠMT metodickým pokynem.

Třídy jsou rozděleny do skupin (A1, A2). Každá skupina má přidělenou jednu učebnu. Konzultace v každém předmětu a skupině trvá 2 vyučovací hodiny. Žáci sedí v lavicích po jednom. Učebnu opouštějí jen v nutných případech. Je zakázáno shlukovat se o přestávkách na chodbách. Žáci používají WC v 2. a 3. poschodí.

V 1. – 3. ročníku nadále probíhá distanční výuka.

Profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021

Ředitel Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, stanoví pro školní rok 2020/2021 zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu takto:

Podrobnosti najdete zde

Profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020

Ředitel Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu takto:

Podrobnosti najdete zde

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2019/2020

Seznam najdete zde formát pdf (230kB)

Pokyn k vypracování písemné maturitní práce v rámci praktické maturitní zkoušky

naleznete zde

Pokyny k odevzdávání projektů a četby

Prosím buďte v kontaktu se svými vedoucími projektu!

Na základě pokynu pana ředitele se správné odevzdávání maturitních projektů a vybrané četby mění

podle tohoto dokumentu..

Původní najdete zde.

Kritéria hodnocení

naleznete zde

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.