Důležité informace

Rozvrhy a informace k praktickému vyučování

Časový harmonogram 2. pololetí šk. roku 2020/2021

Informace o harmonogramu na 2. pololetí

Maturitní zkoušky

Ředitel Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, stanoví pro školní rok 2020/2021
zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu takto:

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
  1. Cizí jazyk (ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, z kterého koná didaktický test ve společné části maturitní zkoušky) – písemná práce a ústní zkouška
  1. Teoretické odborné předměty – ústní zkouška
  1. Praktické odborné předměty –   vypracování  maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
  1. Další cizí jazyk (ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, z kterého nekoná didaktický test ve společné části maturitní zkoušky) – písemná práce a ústní zkouška

 

V souladu s vyhláškou o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. § 19 v platném znění, ředitel školy rozhodl, že profilovou maturitní zkoušku z  cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žák zvolí ve společné části jako zkušební předmět matematiku, zkoušku z cizího jazyka nahradit nelze.

Příprava na každou ústní zkoušku nebo obhajobu písemné práce trvá 15 minut. Ústní zkouška nebo obhajoba písemné práce trvá rovněž 15 minut.

Písemná práce z českého jazyka má rozsah minimálně 250 slov a trvá 110 minut. Žák si vybere jedno ze čtyř zadaných témat. Žák může použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka má rozsah minimálně 200 slov a trvá 60 minut. Žák v rámci jednoho zadání vytvoří jeden nebo dva souvislé texty. Žák může použít překladový slovník.

 

Nepovinné zkoušky:

 

  1. Matematika – ústní zkouška
  • pokud není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky
  1. Cizí jazyk – ústní zkouška
  • ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, který není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky ani povinným předmětem profilové části maturitní zkoušky
  1. Cestovní ruch – ústní zkouška

 

Praha 29. října 2020
Mgr. Petr Vomela, ředitel

 

Údaje pro přístup do školní Wi – Fi sítě:

SSID:  HS_student
Jméno:  stejné jako do počítačové sítě školy
Heslo:  stejné jako do počítačové sítě školy Pravidla pro připojení a používání bezdrátové sítě Wi-Fi Hotelové školy

Školní psycholog:

Od 1.9. 2019 působí na Hotelové škole školní psycholog. PhDr. Iva Machová. Konzultační hodiny : středa, čtvrtek 8.00 – 15.30, Kontakt : tel.: 271 001 552

Informace o používání karet ITIC

Pravidla pro omlouvání absence z vyučování
a akcí pořádaných školou

Seznam učebnic 1. až 4. ročníku:

Učebnice pro 1. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 2. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 3. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 4. ročník zde. formát pdf (200kB)

Školní knihovna

Přehled knih naleznete v tomto seznamu.

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.