Důležité informace

Upozornění pro žáky 1. – 3. ročníku

Od úterý 9. 6. 2020 se mohou žáci 1. – 3. ročníku účastnit ve škole konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů podle mimořádného rozvrhu. Třídy budou rozděleny podle jazykových skupin (A1, A2).
Vyučování začne třídnickými hodinami, a to pro třídu 2. E již v pondělí 8. 6. od 13.00 a v ostatních třídách 9. 6., vždy skupina A1 od 8.00 hod. a skupina A2 od 8.50 v kmenové učebně.

Vstup do budovy školy bude možný oběma vchody. Hlavním vchodem budou vstupovat třídy 1. ročníku a třídy 2. A a 2. B. Ostatní třídy budou vstupovat vchodem u tělocvičny. Při vstupu do budovy budou mít žáci roušku a předloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

Ve třídách 2. E a 3. E začnou konzultace podle rozvrhu již v úterý 9. 6.

Podpora žáků s OMJ v době epidemie (na dálku)

Pravidla pro připojenía používání bezdrátové sítě Wi-Fi Hotelové školy

Školní psycholog:

Od 1.9. 2019 působí na Hotelové škole školní psycholog. PhDr. Iva Machová. Konzultační hodiny : středa, čtvrtek 8.00 – 15.30, Kontakt : tel.: 271 001 552

Informace o používání karet ITIC: Karty ITIC

Pravidla pro omlouvání absence z vyučování a akcí pořádaných školou:

Tento formulář si můžete stahnout zde formát pdf (230kB)

Údaje pro přístup do školní Wi – Fi sítě:

SSID:  HS_student Jméno:  stejné jako do počítačové sítě školy Heslo:  stejné jako do počítačové sítě školy

Seznam učebnic 1. až 4. ročníku:

Učebnice pro 1. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 2. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 3. ročník zde. formát pdf (200kB)
Učebnice pro 4. ročník zde. formát pdf (200kB)

Školní knihovna

Přehled knih naleznete v tomto seznamu.

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.