Důležité informace

Údaje pro přístup do školní Wi – Fi sítě:

SSID:  HS_student
Jméno:  stejné jako do počítačové sítě školy
Heslo:  stejné jako do počítačové sítě školy Pravidla pro připojení a používání bezdrátové sítě Wi-Fi Hotelové školy

Školní psycholog:

Na Hotelové škole působí školní psycholog. Mgr. Tien Nam Nguyen. Konzultační hodiny : pondělí, čtvrtek 8.00 – 15.00, Kontakt : tel.: 271 001 552

Pravidla pro omlouvání absence z vyučování a akcí pořádaných školou:

Naleznete zde

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.