Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025

Upozornění pro uchazeče o přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení.pdf

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, konané formou didaktických testů. Výsledky z těchto dvou testů jednotné přijímací zkoušky a průměrný prospěch žáka v posledních dvou klasifikačních obdobích ZŠ jsou bodově hodnoceny, přičemž větší váhu mají výsledky jednotné přijímací zkoušky (cca 70 %).

Uchazeči budou písemně pozváni k vykonání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, a to dne 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024. Místo a čas konání zkoušky bude uvedeno na pozvánce.

Prezentace školy

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.