Informace

Povinně zveřejňované informace (soubor PDF)

Seznam směrnic

Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, Směrnice o cestovních náhradách, Směrnice k zajištění systému vnitřní řídící kontroly, Směrnice k fondovému hospodaření, Seznam ekonomických směrnic, Postupy inventur a inventarizace, Pokladní limit, Oběh účetních dokladů, Oběh účetních dokladů, Směrnice pro doplňkovou činnost, Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob, Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku a operativní evidence, Směrnice pro poskytování OOPP, Směrnice pro provedení inventarizace, Směrnice pro vedení pokladny, Směrnice pro vedení účetnictví, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, Spisový, skartační a archivační řád

Účetní dokumenty

Schvalene rozpocty PO 2021, Rozvaha, VZZ, Zásady čerpání FKSP,  Vnitřní platový řád,

Povinné informace o škole dle zákona č. 106/1999 Sb.

Organizační schéma zaměstnanců školy

Informace o povinném subjektu

Vnitřní řády školy

Organizační řád Hotelové školy

Školní řád

Další informace o škole – kompetence, žádosti, stížnosti

INFORMACE O PROJEKTU ROZVOJ DEMOKRATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HŠ VRŠOVICKÁ

Registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001418

Od 1.3.2020 do 31.12.2022 realizujeme projekt s názvem Rozvoj demokratického vzdělávání na HŠ Vršovická. Cílem projektu je posílit demokratické prostředí v HŠ Vršovická prostřednictvím vzdělávání pedagogů, posílením průřezového tématu demokratická výchova

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 60004741

zapsaná v RARIS IČO 60461713

Výroční zpráva 2020/2021

Školní vzdělávací program 2021/2022

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HOTELOVÉ ŠKOLE VRŠOVICKÁ Projekt je spolufinancován Evropskou unií

PROJEKT ŠABLONY II Název projektu: Šablony II. pro SHŠ Vršovice
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015428

PROJEKT PODPORA INKLUZE NA HOTELOVÉ ŠKOLE PRAHA 10 VRŠOVICKÁ Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 Popis projektu

INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Název projektu: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10 Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448 Doba realizace projektu: 1.5.2018 – 31.1.2019 Cíle projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků školy včetně rozvoje jejich digitálních kompetencí.

INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Název projektu: Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 Zahájení realizace projektu od 1. 9. 2018, ukončení 31. 8. 2020, celkově tedy na 24 měsíců.

„Zkvalitnění jazykového vzdělávání v HŠ Vršovická 43, Praha 10″

 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“

Hotelová škola se v letech 2018 a 2019 účastní Projektu: „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.