Informace

Informace o povinném subjektu (soubor PDF)

Seznam směrnic

Směrnice o ochraně oznamovatelů, Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, Směrnice o cestovních náhradách, Dodatek směrnice o cestovních náhradách, Směrnice k zajištění systému vnitřní řídící kontroly, Směrnice k fondovému hospodaření, Seznam ekonomických směrnic, Postupy inventur a inventarizace, Pokladní limit, Oběh účetních dokladůSměrnice pro doplňkovou činnost, Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob, Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku a operativní evidence, Směrnice pro poskytování OOPP, Směrnice pro provedení inventarizace, Směrnice pro vedení pokladny, Směrnice pro vedení účetnictví, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, Spisový, skartační a archivační řád, Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2024

Účetní dokumenty

Schvalene rozpocty PO 2021, Rozvaha, VZZ, Rozpočet FKSPVnitřní platový řád,

Povinné informace o škole dle zákona č. 106/1999 Sb.

Organizační schéma zaměstnanců školy

Vnitřní řády školy

Organizační řád Hotelové školy

Školní řád

Dodatek ke Školnímu řádu – Prevence šikany

Další informace o škole – kompetence, žádosti, stížnosti

Výroční zpráva 2022/2023

Školní vzdělávací program 2023/2024

Další informace o škole:

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 60004741

zapsaná v RARIS IČO 60461713

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.