Informace

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 60004741

zapsaná v RARIS IČO 60461713

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Povinné informace o škole dle Vyhlášky č. 442 / 2006 Sb.

Organizační schéma zaměstnanců školy

Informace o povinném subjektu

Vnitřní řády školy

Organizační řád Hotelové školy

Školní řád 2018/2019

Další informace o škole – kompetence, žádosti, stížnosti

 

Školní vzdělávací program

“Zkvalitnění jazykového vzdělávání v HŠ Vršovická 43, Praha 10”

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“

Hotelová škola se v letech 2018 a 2019 účastní Projektu: “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony”, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

Veřejné zakázky:

Spolupracujeme