Informace

 

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 60004741

zapsaná v RARIS IČO 60461713

Povinné informace o škole dle Vyhlášky č. 442 / 2006 Sb.

Organizační schéma zaměstnanců školy

Informace o povinném subjektu

Vnitřní řády školy

Organizační řád Hotelové školy

Školní řád 2019/2020

Další informace o škole – kompetence, žádosti, stížnosti

Výroční zpráva 2019/2020

Školní vzdělávací program 2020/2021

 

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HOTELOVÉ ŠKOLE VRŠOVICKÁ
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

PROJEKT ŠABLONY II
Název projektu: Šablony II. pro SHŠ Vršovice
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015428

PROJEKT PODPORA INKLUZE NA HOTELOVÉ ŠKOLE PRAHA 10 VRŠOVICKÁ
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645
Popis projektu

INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU
Název projektu: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448
Doba realizace projektu: 1.5.2018 – 31.1.2019
Cíle projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků školy včetně rozvoje jejich digitálních kompetencí.

INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU
Název projektu: Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645
Zahájení realizace projektu od 1. 9. 2018, ukončení 31. 8. 2020, celkově tedy na 24 měsíců.

„Zkvalitnění jazykového vzdělávání v HŠ Vršovická 43, Praha 10″

 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“

Hotelová škola se v letech 2018 a 2019 účastní Projektu: „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.