Informace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

 

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HOTELOVÉ ŠKOLE VRŠOVICKÁ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

PROJEKT ŠABLONY II

Název projektu: Šablony II. pro SHŠ Vršovice
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015428

 

PROJEKT PODPORA INKLUZE NA HOTELOVÉ ŠKOLE PRAHA 10 VRŠOVICKÁ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645

Popis projektu

Informace o realizovaném projektu

Název projektu: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448

Doba realizace projektu: 1.5.2018 – 31.1.2019

Cíle projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků školy včetně rozvoje jejich digitálních kompetencí.

Informace o realizovaném projektu

Název projektu: Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645

Zahájení realizace projektu od 1. 9. 2018, ukončení 31. 8. 2020, celkově tedy na 24 měsíců.

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 60004741

zapsaná v RARIS IČO 60461713

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Povinné informace o škole dle Vyhlášky č. 442 / 2006 Sb.

Organizační schéma zaměstnanců školy

Informace o povinném subjektu

Vnitřní řády školy

Organizační řád Hotelové školy

Školní řád 2019/2020

Další informace o škole – kompetence, žádosti, stížnosti

 

Školní vzdělávací program

„Zkvalitnění jazykového vzdělávání v HŠ Vršovická 43, Praha 10“

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“

Hotelová škola se v letech 2018 a 2019 účastní Projektu: „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

Veřejné zakázky:

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.