Bakaláři

Internetová žákovská knížka

Zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy, domácí úkoly apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech pomáhá také nemocným nebo zaostávajícím žákům i jejich rodičům.
Rovněž je možné využít aplikace Bakaláři určené pro některé mobilní telefony, se kterou se pracuje obdobně a která je ke stažení na Google Play a na App Store.

Přihlášení do systému

Web pro přihlášení do systému je:

Bakaláři Hotelové školy

(Lze také použít přímo web “bakalari.shs.cz”)
Každý zákonný zástupce žáka dostane od naší školy následující přístupové údaje:

Jméno: zz-prijmenizakaXRR
kde X je číslo (podle počtu stejných příjmení – zpravidla 1)
a RR je rok nástupu do školy (např. 15 odpovídá roku 2015).

Heslo by se mělo skládat z alespoň osmi znaků a mělo by obsahovat aspoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici.

Upozornění

Známky z jednotlivých předmětů mohou mít různou „váhu“ neboli důležitost a uvedený „průměr známek“ je tedy váženým, nikoli aritmetickým průměrem. Výsledná známka v pololetí či na konci roku však nemusí akceptovat tento vážený průměr, neboť učitel přihlíží i aspektům výuky, které nejsou vyjádřeny známkou (např. snaha, píle, vztah žáka k probírané látce apod.).

Pokud budete mít s Bakaláři jakékoli potíže, kontaktujte, prosím, autora aplikace BAKALÁŘI software s.r.o., nebo jeho web.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.