Výsledky přijímacího řízení 2023Hotelová škola nebude pořádat druhé kolo přijímacího řízení. Kapacita přijímaných žáků byla zcela naplněna.

 

Informace o přijímacím řízení

 

Uchazeči, kteří byli přijati ke vzdělávání, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů, tj. do 17. května 2023. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Uchazeči, kteří prozatím nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat řediteli školy do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání, na základě kterého budou další uchazeči přijímáni po 17. květnu 2023 na volná místa vzniklá neodevzdáním zápisového lístku přijatým uchazečem.

 

Uchazečům – cizincům, kteří nekonali jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokazovali rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvořil ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. tzv. redukované pořadí, na základě kterého byli zařazeni do výsledkové listiny spolu s ostatními uchazeči.

 

Uchazeč, který neprokázal znalost českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nesplnil podmínky přijímacího řízení a nebyl ke vzdělávání přijat.

 

Veškeré důležité informace vám rádi poskytneme v kanceláři školy každý pracovní den od 7:30 do 15:15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531.

 

Mgr. Petr Vomela | Ředitel školy

 

Výsledky uchazečů, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka podle par. 20, odst. 4 Zákona č. 561 / 2004 Sb.

 

Výsledková listina přijímacího řízení 1. termín

 

Doporučené znění odvolání z Magistrátu HMP

 

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.