Projektový den v ŽatciNaše škola se aktivně účastní průvodcovství a podporuje cestovní ruch prostřednictvím různých zájezdů, výletů a projektových dnů. Dne 25. 4. se třídy 3. B a 3. E vydaly na projektový den do Žatce.

Během tohoto výletu jsme navštívili zámek Stekník, historické centrum města Žatec a proslulý Chrám Chmele a Piva. Během jízdy autobusem, byli účastníci třídy 3. B informováni jak v českém, tak v německém jazyce. Zatímco třída 3. E vedla naše průvodcovské aktivity přímo ve městě Žatec.

V Chrámě Chmele a Piva jsme podstoupili prohlídku, která nám poskytla zajímavé poznatky týkající se našeho studijního oboru a historie chmele. Jako památku na tento skvělý den jsme si mohli zakoupit výjimečné pivo vyrobené z žateckého chmele.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.