Profilové části maturitní zkouškyŘeditel Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, stanoví pro školní rok 2024/2025 zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu takto:

 

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

 

  1. Cizí jazyk (ten cizí jazyk, z kterého žák koná didaktický test ve společné části maturitní zkoušky) – písemná práce a ústní zkouška

 

  1. Teoretické odborné předměty – ústní zkouška

 

  1. Praktické odborné předměty –   vypracování  maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

 

  1. Další cizí jazyk (ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, z kterého nekoná didaktický test ve společné části maturitní zkoušky) – písemná práce a ústní zkouška

 

V souladu s vyhláškou o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. § 19 v platném znění, ředitel školy rozhodl, že profilovou maturitní zkoušku z jednoho cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žák zvolí ve společné části jako zkušební předmět matematiku, zkoušku z cizího jazyka nahradit nelze.

 

Příprava na každou ústní zkoušku nebo obhajobu písemné práce trvá 15 minut. Ústní zkouška nebo obhajoba písemné práce trvá rovněž 15 minut.

Písemná práce z českého jazyka má rozsah minimálně 250 slov a trvá 110 minut. Žák si vybere jedno ze čtyř zadaných témat. Žák může použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka má rozsah minimálně 200 slov a trvá 80 minut. Žák v rámci jednoho zadání vytvoří jeden nebo dva souvislé texty. Žák může použít překladový slovník.

Nepovinné zkoušky:

  1. Matematika – ústní zkouška
  • pokud není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky

 

  1. Cizí jazyk – ústní zkouška
  • ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, který není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky ani povinným předmětem profilové části maturitní zkoušky

 

  1. Cestovní ruch – ústní zkouška

 

Praha 30. dubna 2024

Mgr. Petr Vomela, ředitel

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.