Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2021Přijímacího řízení 2. kolo do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bylo ukončeno. Postupně byli na uvolněná místa přijati všichni uchazeči, kteří si v termínu do 7. června 2021 podali přihlášku ke vzdělávání.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.