Přednáška ředitelky Asociace hotelůVe čtvrtek 9. 11. 2023 do školy zavítala generální ředitelka Asociace hotelů a restaurací ČR paní Klára Stárek Zachariášová. Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli příležitost zúčastnit se přednášky, kde jim paní ředitelka představila AHR ČR a její úkol ve společnosti, poukázala na nové trendy, jako je například udržitelný rozvoj v hotelnictví, implementace AI do provozu hotelů, ale i na problémy s kybernetickými útoky v hotelovém prostředí. Velká část přednášky byla věnována klasifikaci ubytovacích zařízení, novinkám v klasifikaci a jejímu předpokládanému vývoji. Cílem přednášky bylo seznámit žáky s názory odborníka z praxe. Tento cíl byl splněn, přednáška se líbila nejen žákům, ale i vyučujícím odborných předmětů.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.