Informace k začátku školního rokuVe dnech 1., 6. a 9. září se budou žáci po příchodu do školy testovat neinvazivními antigenními testy – viz Manuál MŠMT:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Testovat se nemusí:

  • žáci, kteří předloží certifikát o očkování proti Covidu, od jehož ukončení uplynulo alespoň 14 dnů,
  • žáci, kteří v posledních 180 dnech onemocnění prodělali, a prokáží se potvrzením o pozitivním PCR testu,
  • žáci, kteří předloží platné potvrzení o provedeném negativním testu na Covid.

Žáci, kteří nepředloží potvrzení a odmítnou se testovat, musí nosit respirátor po celou dobu svého pobytu ve škole. Ostatní žáci jsou povinni nosit respirátory jen ve společných prostorách školy (např. na chodbách).

Vyučování začíná ve středu 1. září v 8 hodin. Testování proběhne ve třídách.

Žáci 1. ročníku najdou rozdělení do tříd na nástěnce, která je umístěna vlevo za vchodovými dveřmi.

 

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.