Hotelová škola

HOTELOVÁ ŠKOLA PRAHA 10 Vršovická 43

Aktuální informace

Hotelová škola - škola s tradicí Hotelová škola připravuje pro budoucí povolání Hotelová škola - škola pro náročné

Důležité upozornění pro 4. ročník

9., 16. 6.

Maturanti, kteří nedali souhlas se zasláním maturitního protokolu e-mailem, si ho mohou po předchozí domluvě vyzvednout ve škole ve dnech 16. – 29. června 2016 u zástupkyně ředitele.

Žáci, kteří budou maturovat v podzimním termínu, se mohou přihlásit k maturitě u zástupkyně ředitele již od pondělí 13. června v dopoledních hodinách, nebo po předchozí dohodě v jiném termínu.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. června.

Žáci, kteří nekonali maturitní zkoušku v jarním termínu, nebo neprospěli u některé ze zkoušek v jarním termínu, se musí znovu přihlásit k maturitní zkoušce, aby mohli maturovat v září 2016.

Mgr. Helena Marková, zástupce ředitele

Přijímací řízení 2016

V příloze ještě jednou přesně specifikuji postup pro přijaté uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení 2016

22, 4, 2016

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení. Uchazeči jsou řazeni podle získaných bodů podle prospěchových kritérií zveřejněných 31.1. 2016.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdržíte doporučeně poštou do několika dní. Prosím přijaté uchazeče, aby nám donesli zápisový lístek do 10 pracovních dnů do kanceláře školy. Nepřijatým uchazečům připomínám možnost odvolání proti rozhodnutí.

Přijímací řízení 2016 - 2017

13. 1. 2015

Základní informace o přijímacím řízení můžete získat v tomto dokumentu:

Pomoc pro Kristýnku

6. 6. 2016

Dne 1. června 2016 proběhla na Hotelové škole sbírka pod Nadací Charty 77 – Konta Bariéry na pomoc těžce nemocné žákyni naší školy.

S potěšením Vám mohu oznámit, že studentská sbírka byla ukončena v celkové výši 51 688 Kč a pedagogická sbírka ve výši 31 650 Kč.

Děkuji všem za lidský a vstřícný přístup.

Mgr. Petr Vomela, ředitel školy

Informace o škole

Veškeré důležité informace, které nenaleznete na našich webových stránkách, Vám kdykoli rádi podáme v kanceláři školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531. Svůj dotaz můžete také napsat na e-mail OchmanovaN@shs.cz.