Hotelová škola

HOTELOVÁ ŠKOLA PRAHA 10 Vršovická 43

Aktuální informace

Hotelová škola - škola s tradicí Hotelová škola připravuje pro budoucí povolání Hotelová škola - škola pro náročné

Pomoc pro Kristýnku

19. 5. 2016

Dne 1. června 2016 bude probíhat v Hotelové škole sbírka pod Nadací Charty 77 – Konta Bariéry na pomoc těžce nemocné žákyni naší školy.

Sbírka bude probíhat výběrem peněz do kasiček označených logem nadace. 1. června ve třídách a do pátku 3. června budou kasičky k dispozici v sekretariátu školy.

Prosíme o Vaši laskavou pomoc. Děkujeme.

Mgr. Petr Vomela, ředitel školy

Důležité upozornění pro 4. ročník

Žáci, kteří nekonali maturitní zkoušku v jarním termínu, nebo neprospěli u některé ze zkoušek v jarním termínu, se musí znovu přihlásit k maturitní zkoušce, aby mohli maturovat v září 2016.

Tito žáci se proto dostaví do kanceláře zástupkyně ředitele v dnech 20. - 23. černa 2016 a znovu vyplní přihlášku k maturitě.

Přijímací řízení 2016

V příloze ještě jednou přesně specifikuji postup pro přijaté uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení 2016

22, 4, 2016

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení. Uchazeči jsou řazeni podle získaných bodů podle prospěchových kritérií zveřejněných 31.1. 2016.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdržíte doporučeně poštou do několika dní. Prosím přijaté uchazeče, aby nám donesli zápisový lístek do 10 pracovních dnů do kanceláře školy. Nepřijatým uchazečům připomínám možnost odvolání proti rozhodnutí.

Přijímací řízení 2016 - 2017

13. 1. 2015

Základní informace o přijímacím řízení můžete získat v tomto dokumentu:

Informace o škole

Veškeré důležité informace, které nenaleznete na našich webových stránkách, Vám kdykoli rádi podáme v kanceláři školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531. Svůj dotaz můžete také napsat na e-mail OchmanovaN@shs.cz.

IS Bakaláři

Od 2. pololetí tohoto školního roku je na naší škole zprovozněn IS Bakaláři.
Přístup do tohoto systému je přes naše menu/odkaz BAKALÁŘI, nebo

přímo přes webovou stránku "bakalari.shs.cz"

Rodiče a žáci školy si mohou vyzvednout přístupové údaje u třídních učitelů.

Třídní schůzky

Jarní třídní schůzky se budou konat dne 29. 3. 2016 od 16:30 hodin ve kmenových učebnách jednotlivých tříd.