Pro uchazeče

Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022

Ředitel školy se omlouvá, ale vzhledem k opatřením Vlády ČR a současné nepříznivé epidemiologické situaci, je nucen plánovaný Den otevřených dveří 1. 12. 2021 zrušit a místo něj nabídnout základní informace alespoň formou Prezentace v příloze.

Prezentace školy

První den otevřených dveří se ruší. Druhý ve středu 12. ledna 2022 od 16:30 do 18:00 hodin, se uskuteční podle aktuální situace. (Sledujte naše stránky pro případné změny z hlediska aktuální kovidové situace)

Veškeré důležité informace Vám však i nyní rádi podáme v kanceláři školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531. Také svůj dotaz můžete napsat na e-mail mailbox@shs.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Informace o studiu na HOTELOVÉ ŠKOLE

Obor vzdělání v Hotelové škole: 65-42-M/01 Hotelnictví

Čtyrleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

1. Základní profilové předměty

3 skupiny profilových předmětů :

a) gastronomické předměty

b) odborné předměty zaměřené na ekonomiku a cestovní ruch

c) cizí jazyky – ANJ, NEJ, FRJ, SPA, ITA, RUJ

Studium je koncipováno tak, že první dva roky studia jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na manažersko ekonomické předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní. Výběr prvního jazyka podle přihlášky , výběr druhého jazyka nutno ponechat v pravomoci vedení  školy  z personálních , prostorových i finančních důvodů.

2. Maturitní zkouška

Bude se skládat ze společné a profilové části. Společná část obsahuje didaktický test z českého jazyku a cizího jazyku.

Profilová část (zadávána školou) obsahuje praktickou zkoušku (vypracování a  obhajoba  podnikatelského projektu), zkoušku z druhého cizího jazyku a z ekonomických předmětů a přesunuté části ze společné části tedy písemnou práci a ústní zkoušku z českého a prvního cizího jazyku

3. Volitelné a nepovinné předměty

a) další cizí jazyk a konverzace v cizím jazyce

b) předměty zaměřené na přípravu ke zkouškám na VŠ

c) maturitní semináře – příprava k maturitní zkoušce

4. Odborná praxe

Odborná praxe probíhá v předních pražských hotelech .

Odborná praxe  probíhá v závěru 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu min 10 pracovních dnů  .

Zahraniční praxe probíhají s různými odlišnostmi podle jednotlivých nabídek v průběhu především letní sezóny,  a to pro žáky starší 18 let.

5. Finanční náklady spojené se studiem na HŠ

Pravidelné školné se neplatí, ale žáci si hradí učebnice , sešity a předepsané pracovní oblečení , nicméně celkové náklady na jeden rok studia nepřesáhnou v průměru 4000,- Kč, přičemž nejvyšší finanční nároky na rodiče jsou kladeny v prvním ročníku při pořizování „základní výbavy pro žáka HŠ“.

6. Uplatnění absolventů HŠ

Absolventi HŠ odcházejí do středního managementu velkých hotelů, do výkonných funkcí v restauracích, hotelech a dalších subjektech cestovního ruchu, do cestovních kanceláří a absolventi rovněž mohou pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné nebo vysoké škole  ( nejčastěji VŠE, ČZU,VŠ hotelová, PF UK).

Čestné prohlášení pro uchazeče o studium

Formulář přihlášky ke vzdělávání na HŠ

Tento formulář si můžete stáhnout zde. formát pdf (100 kB)

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.