Pro uchazeče

Dny otevřených dveří

Hotelová škola tradičně pořádá dny otevřených dveří. V letošním školním roce se první z nich bude konat ve středu 4. prosince 2019 od 16:30 do 18:00 hodin. Druhý ve středu 8. ledna 2020 od 16:30 do 18:00 hodin. Veškeré důležité informace Vám však i nyní rádi podáme v kanceláři školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531. Také svůj dotaz můžete napsat na e-mail mailbox@shs.cz.

Informace o studiu na HOTELOVÉ ŠKOLE

Obor vzdělání v Hotelové škole: 65-42-M/01 Hotelnictví

Čtyrleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Základní profilové předměty 

Tvoří 3 skupiny předmětů:

  1.  gastronomické předměty
  2.  ekonomicko-manažerské předměty
  3.  cizí jazyky – žák studuje povinně dva jazyky z nabídky: ANJ, NEJ, FRJ, SPJ, ITJ.

Volitelné a nepovinné předměty

  1. další cizí jazyk a konverzace v cizím jazyce
  2. odborné předměty zaměřené na hotelnictví – příprava podnikatelského projektu, speciální technologie
  3. odborné předměty zaměřené na turismus – cestovní ruch, management  CR,  kultura  osobního projevu, průvodcovská činnost
  4. maturitní semináře – příprava k maturitní zkoušce, především ke společné části (matematická cvičení, společenskovědní seminář)

Praxe probíhá v předních pražských hotelech: ADRIA, HILTON, DIPLOMAT, BARCELÓ 

Odbornou praxi žáci konají na konci 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu 20 pracovních dnů. Zahraniční praxe probíhají s různými odlišnostmi podle jednotlivých nabídek v průběhu především letní sezóny pro žáky starší 18 let. V posledních letech byla uskutečněna praxe v těchto zemích: Německo, Čína, Řecko, Španělsko.

Maturitní zkouška

Skládá se ze státní a profilové části. Státní část je stejná pro všechny střední školy. Profilová část obsahuje praktickou zkoušku (vypracování a  obhajoba podnikatelského projektu), zkoušku z druhého cizího jazyka a z ekonomických předmětů. Studium je koncipováno tak, že první dva roky vzdělávání jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na ekonomicko-manažerské předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní. Prvním cizím jazykem je vždy angličtina.

Finanční náklady spojené se studiem na HŠ

Pravidelné  školné  se  neplatí, ale žáci si hradí učebnice, sešity a předepsané pracovní oblečení a pomůcky, nicméně celkové náklady na jeden rok studia nepřesáhnou v průměru 3000Kč, přičemž nejvyšší finanční nároky na rodiče jsou kladeny v prvním ročníku při pořizování „základní výbavy pro žáka HŠ“.

Uplatnění absolventů HŠ

Absolventi HŠ odcházejí do středního managementu velkých hotelů, do výkonných funkcí  v restauracích, hotelech a dalších subjektech cestovního ruchu, do cestovních kanceláří a do kancelářských služeb různých podniků. Absolventi rovněž mohou pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné nebo vysoké škole.

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.