Krizové opatření vlády pro školy vzhledem ke covid-19Čj. MSMT-39443/2020-3

 1. října 2020

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  O  VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., kdispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle 16 odst. 9 školskéhozákona, které také zůstávají v provozu.
  • U a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.
  • U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle 16 odst. 9 školského zákona. Zákaz tedy platí též pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Tento zákaz se nevztahuje na
   • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
   • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
   • praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
  • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, prožáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále Není umožněnáani individuální výuka v ZUŠ.
  • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří majína území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních(domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovnípovinnost podle krizového zákona a žáků a studentů zdravotnických oborů vezdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kteří se účastní praktickéhovyučování a praktické přípravy. Zakazuje se škola v přírodě.
  • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družina klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovémvzdělávání.
  • Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách

a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

 

 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.