Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bylo rozhodnuto, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků posledních ročníků středních škol ve škole za účelem přípravy k maturitní zkoušce.

 

Ředitel Hotelové školy v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách stanovuje, že od 11. května 2020 se mohou žáci 4. ročníku účastnit ve škole konzultací s vyučujícími maturitních předmětů. Konzultace budou probíhat podle přiloženého rozvrhu.

 

Žáci jednotlivých tříd budou rozděleni do skupin (A1, A2 podle jazyků). Každé skupině bude po celou dobu přidělena jedna stálá učebna. Od pondělí 11. května 2020 bude pro žáky 4. ročníku rovněž zajištěno školní stravování (možno objednávat na www.shs.cz).

 

Do budovy školy mohou vstoupit pouze ti žáci, kteří při prvním vstupu předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – viz příloha, budou mít zakrytá ústa a nos a v sáčku uloženou náhradní roušku a nebudou mít zvýšenou teplotu, která jim bude změřena u vchodu do budovy.

 

Vstup do školy bude umožněn oběma vchody, aby nedocházelo ke shlukování žáků. Rozestupy musí činit cca 2 metry. Hlavním vchodem budou vstupovat žáci tříd 4. A a 4. B, druhým vchodem u tělocvičny žáci 4. C, 4. D, 4. E, vždy nejdříve v 8.30 hodin.

 

Po příchodu do učebny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Během výuky sedí každý žák v lavici sám a řídí se pokyny vyučujícího.

 

Pokud by u žáka došlo ke změně zdravotního stavu a objevily by se u něj příznaky virového onemocnění, je jeho povinností ihned informovat školu a výuky se nezúčastnit.

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.