Výsledky přijímacího řízení 2022

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v Hotelové škole, Praha 10, Vršovická 43, potvrďte odevzdáním zápisového lístku osobně v kanceláři školy (7.30 – 15.30 hod.), kde rovněž obdržíte Rozhodnutí o přijetí, nebo odesláním na adresu školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí, tj. do 12. 5. 2022.

 

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Výsledky přijímacího řízení 2022

 

28.4. 2022

Mgr. Petr Vomela v. r.

Ředitel

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.