Výsledková listina přijímacího řízení 2020

V příloze naleznete výsledkovou listinu přijímacího řízení do 1. ročníku Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43 ve školním roce 2020/2021.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

 

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od vydání rozhodnutí, tj. nejpozději do úterý 23. 6. 2020.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude v souladu s novelou školského zákona č. 472/2011 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2012 předáno uchazeči nebo zákonnému zástupci v budově školy v následujících pracovních dnech: středa 17. 6. až úterý 23. 6. 2020, vždy od 8 do 16 hodin. Při převzetí Rozhodnutí o přijetí je možno také odevzdat zápisový lístek nebo jej odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých, tedy nejpozději do 23. června 2020.

 

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.