Vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek

Ředitel Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

  • 65-42–M/01 Hotelnictví – počet volných míst k přijetí: 10

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy (tercie víceletého gymnázia) a průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku základní školy (kvarty víceletého gymnázia).

Podmínkou je podání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole potvrzené základní školou. Uchazeči, kteří nepřicházejí přímo ze základní školy, přiloží k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy základní školy.

Termín podání přihlášky: do 24. 5. 2019

Termín vydání rozhodnutí: 27. 5. 2019

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.