Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení školní rok 2017/2018

Přijímací řízení do 1. ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitel Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

  • 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ počet volných míst k přijetí – 30 uchazečů

Termíny pro 2. kolo přijímacího řízení:

Řádně vyplněné přihlášky je nutno doručit (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy nejpozději do středy 24. května 2017.

Přijímací řízení (vydání rozhodnutí) proběhne ve čtvrtek 25. května 2017.

Zveřejnění výsledků se uskuteční nejpozději v pátek 26. května 2017 prostřednictvím internetových stránek školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy (tercie víceletého gymnázia) a průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku základní školy (kvarty víceletého gymnázia).

Podmínkou je podání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole potvrzené základní školou. Uchazeči, kteří nepřicházejí přímo ze základní školy, přiloží k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy základní školy.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena v závislosti na výsledcích druhého kola prostřednictvím webu školy.

V Praze 17. 5. 2017

Mgr. Petr Vomela (ředitel)

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.