Schola Pragensis

HOTELOVÁ ŠKOLA  se zúčastní 21. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze.

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 21. ročník přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, který se bude konat ve dnech 24. až 26. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. ODKAZ NA STRÁNKY

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.