Poslední zasedání školního parlamentu 2016/2017

Dne 18. 4. proběhlo v učebně č. 38 poslední zasedání školního parlamentu za letošní rok. Na této schůzce jsme si shrnuli především to čeho jsme za letošní rok dosáhli (a že toho nakonec nebylo málo 🙂 ). Níže si můžete přečíst kompletní seznam dosažených úspěchů za školní rok 2016/2017 a také několik cílů, které si ŠP vytyčil pro ten následující školní rok.

Školní parlament Hotelové školy Vršovická 43, Praha 10

Společné zasedání číslo: 6/2017
Datum: 18. 4. 2017
Počet přítomných: 15/20

Projednáváno:

1) Děkovná řeč předsedy Školní parlamentu a shrnutí dosažených úspěchů za rok 2016/2017

 1. Změna designu internetových stránek školy (splněno)
 2. Zprovoznění školního blogu (splněno)
 3. Rekonstrukce studovny a investice do jejího vybavení (splněno)
 4. Zřízení wi-fi v prostorách studovny (splněno)
 5. Oprava poškozeného zábradlí (splněno)
 6. Změna dodavatele školní jídelny – smlouva byla vypovězena a nový dodavatel bude od začátku školního roku 2017/2018 (splněno)

2) Cíle Školního parlamentu pro rok 2017/2018

 1. Zřízení svačinového automatu namísto automatu s nápoji v prvním patře
 2. Instalace laviček do výklenků v prostorách školních chodeb
 3. Vylepšení úrovně školních toalet
 4. Zapojení žáků do tvorby školního blogu, předání administračních práv do rukou nového školního “bloggera”
 5. Renovace vybavení učeben – žaluzie, poškozené lavice etc.
 6. Nákup nového sportovního vybavení do školní posilovny a tělocvičny

3) Zástupcům prvních až třetích ročníků byly sděleny informace ohledně prvního zasedání Školního parlamentu v roce 2017/2018 a týkající se volby nového předsedy.

4) Oficiální ukončení poslední schůze Školního parlamentu pro rok 2016/2017

 • Za školní parlament – Jan Kotrč 24. 4. 2017

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.