Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, konané formou didaktických testů. Výsledky z těchto dvou testů jednotné přijímací zkoušky a průměrný prospěch žáka v posledních dvou klasifikačních obdobích ZŠ jsou bodově hodnoceny, přičemž větší váhu mají výsledky jednotné přijímací zkoušky (cca 70 %).

 

Uchazeči budou písemně pozváni k vykonání jednotné přijímací zkoušky podle toho, na kterém místě na přihlášce Hotelovou školu uvedli. Zkoušky se konají na Hotelové škole ve dvou termínech, a to dne 12. dubna 2022 pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na prvním místě, a 13. dubna 2022 pro uchazeče, kteří ji uvedli na druhém místě.

 

Základní kritéria ředitele školy pro přijímací řízení 2022/ 2023

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.