Informace k 2. kolu přijímacího řízení 2022

Ředitel Hotelové školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání Hotelnictví 65 – 42 – M / 01 na místa uvolněná po prvním kole přijímacího řízení.

 

Přijímat budeme bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze základní školy, a to do naplnění povolené kapacity uvedeného oboru vzdělání. Podmínkou je podání přihlášky potvrzené základní školou (uchazeči, kteří již studovali na jiných středních školách, přiloží k přihlášce ověřenou kopii vysvědčení za 8. a 9. třídu ZŠ). 

 

Lékařské potvrzení nepožadujeme. Jednotné přijímací zkoušky se tedy již nekonají.

 

Pro druhé kolo zůstalo 30 volných míst.

 

Přihlášky přijímá kancelář školy od 12. 5. 2021 do 17. 5. 2022 v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 hodin.

 

Důležité upozornění:

 

U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se podle par. 20, odst. 4 Zákona č. 561/ 2004 Sb., při přijímacím řízení ke vzdělávání ve druhém kole znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání ověří řízeným rozhovorem, který se koná ve čtvrtek 19. 5. 2022 v 9 hodin v prvním patře budovy školy.

 

Účast uchazečů o přijetí je nutná, neboť bez tohoto ověření nelze uchazeče ke vzdělávání přijmout.

 

 

Mgr Petr Vomela – Ředitel školy

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.