Důležité informace

Údaje pro přístup do školní Wi – Fi sítě:

SSID:  HS_student
Jméno:  stejné jako do počítačové sítě školy
Heslo:  stejné jako do počítačové sítě školy Pravidla pro připojení a používání bezdrátové sítě Wi-Fi Hotelové školy

Školní psycholog:

Od 1.9. 2019 působí na Hotelové škole školní psycholog. PhDr. Iva Machová. Konzultační hodiny : středa, čtvrtek 8.00 – 15.30, Kontakt : tel.: 271 001 552

Pravidla pro omlouvání absence z vyučování a akcí pořádaných školou:

Naleznete zde

 

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.